STAFF ONLY

In Vormgeving

afwezig afwezig

Staff Only is een netwerk voor recruitment consultants en kwam bij ons voor een logo, huisstijl en introductiemap waarin de visie en werkwijze wordt uitgelegd aan potentiele recruiters die zich willen aansluiten bij Staff Only.

Tools

Adobe Indesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop